Sắp có “Tuần hàng nông sản Việt Nam 2018” tại chợ đầu mối Rungis, Pháp

.
Ảnh minh họa (Nguồn: moit.gov.vn)

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND thành phố và nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với các sở: Công Thương, Ngoại vụ, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức “Tuần hàng nông sản Việt Nam 2018” tại chợ đầu mối Rungis Pháp, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch, văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại Pháp đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và thành phố; báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/3/2018.

UBND Hà Nội giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố tham mưu, đề xuất văn bản của UBND thành phố gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Tập đoàn Semmaris về việc phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức chương trình, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/3/2018...

Nguồn: thoibaonganhang.vn