Thanh Hóa: Sẽ xử lý nghiêm các cán bộ để xảy ra sai phạm trong đầu tư công ở Sở GTVT

.

Vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thanh tra một số dự án, hạng mục công trình xây dựng cơ bản do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Theo đó, từ năm 2013 - 2016, Sở GTVT Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án, công trình giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh bằng các nguồn vốn ngấn sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Các công trình, dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư đã được Giám đốc Sở giao cho các Ban quản lý dự án (Ban QLDA) trực thuộc Sở làm đại diện chủ đầu tư triển khai thực hiện và quản lý. Đoàn thanh tra đã thanh kiểm tra 8 dự án, hạng mục công trình trong đó có 2 công trình, dự án do Ban QLDA giao thông I quản lý; 5 dự án, công trình do Ban QLDA giao thông II và 1 dự án do Ban QLDA giao thông III.

Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa nơi xảy ra hàng loạt sai phạm trong đầu tư các công trình trọng điểm.

Theo kết luận thanh tra số 1241/KL- TTTH, ngày 12 tháng 10 năm 2017: Từ năm 2013 – 2016, Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư của 8 dự án, hạng mục công trình xây dựng cơ bản đó là: Dự án đường Trần Nhân Tông đoạn cuối Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du thành phố Sầm Sơn; Công trình hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 1); Dự án dịch chuyển đoạn tuyến bị ngập trên tuyến đường tránh đập phụ Dốc Cáy huyện Thường Xuân; Dự án đường giao thông từ thị trấn Mường Lát đi trung tâm xã Mường Lý; Dự án công trình Cầu Mắm, huyện Nông Cống; Hạng mục bổ sung đường từ xã Tam Chung đến cầu Mường Lát, thuộc gói thầu K5-2, Dự án tuyến nối các huyện ở tây Thanh Hóa; Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 516B đoạn từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất (Km23+832m - Km29+100m và cầu Xuân Châu); Dự án đường Sông Lò huyện Quan Sơn đến Nam Động huyện Quan Hóa.

Danh sách các dự án do Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư bị Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận sai phạm.

Các dự án, hạng mục công trình này được đánh giá là những dự án, hạng mục công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa trong tương lai, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế  xã hội, đặc biệt là khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, khi thực hiện các dự án, hạng mục công trình này, với vai trò làm chủ đầu tư, Sở GTVT Thanh Hóa còn mắc nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư: việc lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán dự án, một số gói thầu chưa chính xác, dẫn đến việc làm tăng giá dự toán công trình.

Cụ thể: Dự án đường Sông Lò huyện Quan Sơn đến Nam Động huyện Quan Hóa tính sai tỷ lệ chi phí dự phòng phát sinh khối lượng, làm tăng chi phí dự phòng trong tổng dự toán công trình là 9.589.000.000 đồng, không đúng theo hướng dẫn tại thông tư số 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Đề xuất biện pháp thi công chưa phù hợp với giá dự thầu dự án Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 516B, đoạn từ ngã ba thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất huyện Yên Định làm tăng giá trị dự toán 171.289.187 đồng.

Mục đào cấp phần bãi thi công hạng mục cầu Xuân Châu, dự thầu tính sai khối lượng 29.896.744 đồng.

Hạng mục bổ sung đường từ xã Tam Chung đến cầu Mường Lát, thuộc gói thầu K5-2, dự toán sai tăng chi phí lắp đặt đường vận chuyển dầm 389.479.529 đồng.

Đối với giai đoạn thực hiện đầu tư: công tác quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn, thi công còn nhiều sai sót, việc giám sát thi công của Chủ đầu tư và giám sát A chưa chặt chẽ, dẫn đến phải giảm trừ quyết toán, hoặc thu hồi tại một số dự án, hạng mục. Cụ thể: Dự án đường Trần Nhân Tông, đoạn cuối Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn tính sai khối lượng mặt đường bê tông nhựa 143.284.000 đồng.

Hạng mục đường chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đại lộ Nam Sông Mã chưa giảm trừ giá trị hạng mục băng báo hiệu cáp ngầm theo điều chỉnh thiết kế và tính trùng giá đối với hạng mục công việc vận chuyển bốc dỡ, xà néo, tiếp địa, cột bê tông, phải giảm trừ quyết toán là 46.251.642 đồng.

Dự án đường giao thông từ thị trấn Mướng Lát đi trung tâm xã Mường Lý khối lượng đắp đá tận dụng từ đào nền đường tính cả vận chuyển đổ đi chưa đúng, phải thu hồi số tiền 92.667.000 đồng.

Dự án đường Sông Lò huyện Quan Sơn đến Nam Động huyện Quan Hóa, công tác khảo sát địa chất chưa sát thực tế nên quá trình thi công một số đoạn có nền địa chất đất cấp 3 và cấp 4, đá cấp 3 không thi công rãnh thoát nước dọc theo thiết kế được phê duyệt, tương ứng số tiền xây lắp công trình theo đơn giá trúng thầu là 494.418.000 đồng.

Đối với giai đoạn kết thúc đầu tư: cộng sai số học dẫn đến quyết toán thừa cho nhà thầu thi công dự án Cầu Mắm huyện Nông Cống 40.262.616 đồng; Dự án đường giao thông từ thị trấn Mường Lát đi trung tâm xã Mường Lý kéo dài thời gian quyết toán so với quy định tại thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, từ năm 2013 – 2016, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư của 8 dự án, hạng mục công trình xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm, với tổng số tiền sai phạm lên đến 11.258.384.000 đồng.

Để xảy ra những sai phạm, thất thoát nghiêm trọng nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là Sở GTVT Thanh Hóa, các ban QLDA giao thông I, II, III, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thẩm định, các nhà thầu thi công, xây lắp, tư vấn giám sát.

Trước những sai phạm đã được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, ngày 13/3, trao đổi với PV ông Trần Văn Hải, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Như thanh tra tỉnh đã có kết luận, sai phạm đã rõ thì cứ theo quy định của pháp luật để xử lý những sai phạm này, ai sai đến đâu xử lý đến đó, ai cũng phải xử lý theo quy định không có nể nang gì hết.

Hiện việc xử lý sai phạm của các cán bộ này Sở GTVT đang tiến hành xử lý theo đúng kết luận của Thanh tra tỉnh, sai phạm đến đâu xử lý đến đó," ông Hải cho biết.

Duy Duẩn

Nguồn: thuonghieuvaphapluat.vn